Egyesület

A Röszkei Teleházat a Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület (röviden: Röszkei Kaláka Egyesület) működteti. 1998. július 30-án alakult meg, az alábbi célokkal: a lakosság naprakész információhoz juttatása, a helyi hagyományok megőrzése és ápolása, civil szervezetek közötti intenzív kapcsolattartás. Alapító tagjai 13 magánszemély (köztük a helyi kulturális élet irányítói, IT-szakemberek, pedagógusok) és 2 szervezet, Röszke Község Önkormányzata és a Röszkei Kábeltévé Kft.

A teleháznak hátteret adó egyesület létrejötte egyébként is szükségszerű volt, hiszen csak szervezetek indulhattak a Közös Pontok Országos Teleház Program „Új teleházak létesítése” című pályázatán. A 127 versengő közül második helyezett lett a röszkei pályázat, melynek eredményeképpen 2.000.000 Ft értékben jutott eszközökhöz az Egyesület (számítógépek, fénymásoló, nyomtató, szkenner, fax-telefonkészülék).

Röszke Község Önkormányzata tartós használatba átadta ingatlanát az egyesület részére, valamint az iroda- és egyéb helyiségek berendezését is biztosította, no meg, persze pénzügyileg is támogatta az indulást. Az alapötlettől a megnyitás pillanatáig, azóta pedig az üzemeltetésben nyújt mérhetetlen segítséget és odafigyelést. Az önkormányzat és a pályázati finanszírozás, és természetesen sok jószándékú röszkei magánszemély és vállalkozás jóvoltából 1999. május 27-én megnyitott a Röszkei Teleház. A teleház vezetője, az egyesület elnöke Borbásné Márki Márta, az első munkatársak Nagyné Bende Annamária és Perlakiné Ács Mária volt. A jelenlegi elnök Molnárné Vér Ágnes.

A teleház kollektívája a megnyitás pillanatától bekapcsolódott a helyi közösségi élet szervezésébe. Segítik a nagyobb rendezvények megvalósítását (egészséghét, falunap, családi nap) és kiszolgálják a civil szervezeteket, azaz szakértő támogatást nyújtanak, pl. pályázatok benyújtása kapcsán. Mind a nyitva tartás, mind a szolgáltatások köre mindig a helyi igényeknek megfelelően alakult. A kezdeti években a számítógépes játékok és az Internet használat volt igen népszerű, főleg a tinik és fiatal felnőttek körében, ezért a teleház is hozzájuk igazodott, 9-21 óráig tartó nyitva tartással.

A későbbi célok között kiemelt szerepet kapott a röszkei fiatalok felkarolása. Az egyesület ifjúsági referenst kezdett el foglalkoztatni Molnárné Vér Ágnes személyében, majd “bábáskodott” az ifjúsági önkormányzat létrejöttében. Számos nekik szóló program megvalósítására került sor, köztük képzések, külföldi tanulmányutak és musicalek színpadra állítása is.

2005-ben az önkormányzat az egyesület kezelésébe adott egy 1929-ben épült több mint 150 m2 alapterületű ingatlant. Az egyesület vállalta, hogy a korábban egészségházként vagy másnéven Vereczkey-házként ismert épületnek új funkciót ad, mint ifjúsági közösségi tér.

Az egyesület több sikeres pályázatának eredményeként felújításra került az építmény és Röszke Község Önkormányzattal együttműködve közösségi tartalommal ruházta fel az addig kihasználatlan létesítményt. Az ifjúsági önkormányzat, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák, civil szervezetek által rendezett kulturális rendezvények, képzések, vagy akár beszélgetések ideális színhelye. A ház 10 fő elszállásolására alkalmas.

2006-tól a településfejlesztés került előtérbe az egyesület tevékenysége során. Röszke település bekapcsolódott az AVOP LEADER+ vidékfejlesztési programba, másik 6 környező település mellett tagja lett a Déli Napfény Hagyományőrző LEADER+ Térség Helyi Akciócsoportnak (HACS). A HACS vissza nem térítendő, Európai Uniós és nemzeti forrásból származó támogatást, illetve ezen támogatás feletti rendelkezési jogosultságot nyert 2006-ban. Az innovatív megoldásokat kereső 4 pályázati kiíráson az akciócsoportot alkotó 7 település önkormányzatai, civil szervezetei, egyéni vállalkozói és vállalkozásai indulhattak.

A Röszkei Kaláka Egyesület ennek a HACS-nak lett a gesztorszervezete, tehát az Egyesület intézkedett a pályázati felhívás közzétételéről, a pályázatok fogadásáról, ellenőrzéséről, értékeléséről és egyéb kapcsolódó adminisztratív teendő végrehajtásáról.

A pályázati jogcímekre összesen 75 db pályázat került benyújtásra, végül 54 db végső kedvezményezett összesen 65.708.640 Ft támogatásban részesült. Olyan beruházások valósultak meg, amelyek az itt élő emberek életminőségének javítását szolgálták. A fejlesztések nagymértékben hozzájárultak a turizmus fellendüléséhez, a települések falukép javításához, az ifjúsági és civil szervezetek megerősödéséhez. A gesztori feladatunk 2008-ban fejeződött be.

Jelenleg térségünkben a Déli Napfény Nonprofit Kft. foglalkozik regionális fejlesztéspolitikával. A Délinapfény LEADER Akciócsoport 12 pályázat település pályázatait koordinálja. Az Akciócsoport tagja a Röszkei Kaláka Egyesület is.

Az egyesület továbbá tagja a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének továbbá együttműködik a Magyar Teleház Szövetséggel és annak Dél-alföldi Regionális Tagozatával.

2017-től DJP (Digitális Jólét Program) hálózat tagjaként is számon tartják a Röszkei Teleházat. A program keretében bővült a teleház informatikai eszközparkja és a digitális írástudás témájában több képzés is megvalósulhatott a településen.